Úvod

Archiv úřední desky

Upozornění na odstranění stromoví-ČEZ Distribuce

Zveřejnění záměru obce Luženičky-prodej parcel v obytné zóně Luženice-U dubu-II.Etapa

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č.j. 41508-2019-MZE-16212

Grafické návrhy vlajky a znaku obce Luženičky

Oznámení pro vlastníky lesů-opatření proti kůrovcové kalamitě

Informace pro spolky a občanská sdružení

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018