Úvod

Archiv úřední desky

Oznámení o zahájení prací na změně č.1 územního plánu obce Luženičky-2019

Opatření proti lýkožroutu smrkovému a dalším škůdcům

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018