Úvod

Archiv úřední desky

Oznámení pro vlastníky lesů-opatření proti kůrovcové kalamitě

Informace pro spolky a občanská sdružení

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018