Úvod

Archiv úřední desky

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v obytné zóně Luženice-U Dubu

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č.447 v k.ú.Luženičky

Upozornění na odstranění stromoví-ČEZ Distribuce

Grafické návrhy vlajky a znaku obce Luženičky

Oznámení pro vlastníky lesů-opatření proti kůrovcové kalamitě

Informace pro spolky a občanská sdružení

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018