Vyhlášky

OZV obce Luženičky č.01/2020,kterou se stanoví školský obvod mateřské školy.

OZV obce Luženičky č.2/2019 O místním poplatku ze psů

OZV č.1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpa

OZV č.01/2017-Školské obvody MŠ Luženice

OZV obce Luženičky č.4/2015,kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her,loterií a jiných podobných her na celém území obce

OZV č.3/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zele

OZV obce Luženičky č.2/2015 o stanovení systému shromažďování ,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpad

OZV č.02/2014 -udržování čistoty veřejného prostranství

OZV 01/2014 - Vedení technické mapy obce Luženičky

OZV č. 02/2013-pravidla pro pohyb psů